Huisreglement

Huisregels

Voor- en na de lessen:

- Bij meer dan 5 minuten te laat in de dansles, is er geen toegang meer i.v.m. het verstoren van de les + het missen van de warming-up wat medisch niet verantwoord is.

- verkleden in de kleedruimte

- op tijd en in de voorgeschreven, schone danskleding de dansles binnen treden

- andere lessen wachten totdat de voorgaande les is afgelopen

- niet rennen elders dan in de gymzaal

- afblijven van alle gymtoestellen en attributen in de zaal

- voor of na de les naar het toilet (tenzij anders aangegeven in de les of bij vraag in nood)

- geen etenswaren laten rondslingeren en enkel benutten in de pauze of na toestemming van de docent, wel een flesje water onder voorwaarde dat er geen lege pakjes of flesjes in de zaal blijven liggen

- ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vergeten van drinkflessen en/of andere persoonlijke eigendommen in de zaal


Tijdens de lessen:
- snoep en kauwgom zijn in de lessen niet toegestaan
- ouders/verzorgers mogen alleen bij een 'open-kijkles' of anders aangegeven (optredens etc.) komen kijken. Ouder/verzorger kan de leerling na afloop van les ophalen

- mobiele telefoons of andere elektronica dienen tijdens de les zijn uitgeschakeld of op stil te zijn

- als je geblesseerd bent, meld je dit voorafgaand aan de les aan de docent. Deze kan besluiten je (gedeeltelijk) niet mee te laten doen met de dansles om verder letsel te voorkomen


Algemeen:

- gedurende de basisschoolvakanties en op nationale feestdagen is de dansschool gesloten

- wijzigingen van adres, telefoon en mobiele nummers, graag doorgeven via de mail: info@dansschoolfootstepz.nl

-ieder lid is op de hoogte van de huisregels en dient zich te houden aan de huisregels van de dansschool


Kledingvoorschriften

Om de leerlingen goed te kunnen corrigeren en optimale beweging mogelijk te maken gaan wij uit van specifieke kleding voor onze danslessen. Met de door ons voorgeschreven kleding kunnen de docenten goed zien wanneer welke correcties moeten worden gedaan.

Hieronder staan de voorgeschreven kleding die in het algemeen voor de danslessen gelden:
- gemakkelijk zittende kleding, dansbroek met topje/t-shirt of balletpakje
- gymschoenen/zwarte danssneakers (geen buitenschoenen)

Voor alle lessen geldt:
- geen spijkerbroeken
- geen rokjes
- geen sieraden
- haren uit het gezicht